Pozývame Vás
na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu
OČAKÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽOV NA KOMPETENCIE ABSOLVENTOV VYSOKÝCH
ŠKÔL
Kde?
Bratislava
Fakulta psychologie
Tomášikova 20
Paneurópska vysoká škola
Kedy?
11. 4. 2018
Registrácia do 31.3.2018
o konferencii
Ambíciou konferencie je formulovať praktické implikáciepre vysokoškolské vzdelávanie v zmysle identifikácie a rozvoja zručností u vysokoškolských študentov, aby po jeho ukončení boli lepšie pripravení pre vstup na trh práce. Výskumy ukazujú, že očakávania na zručnosti a kompetencie sa medzi zamestnávateľmi a absolventmi líšia Konferencia vytvorí priestor pre diskusiu o tom, aké sú aktuálne požiadavky zamestnávateľov a naopak, aké sú očakávania študentov a absolventov vysokých škôl. Konferencia je pokračovaním dvojdňového projektu Fakulty psychológie Kariérové dni 2018. V prvý deň 10.apríla 2018 bude v priestoroch vysokej školy prebiehať veľtrh práce určený pre prezentácie zamestná-vateľov. Pozvaní budú študenti a absolventi vysokých a stredných škôl v bratislavskom kraji. Na vystúpenia zamestná-vateľov nadviaže na druhý deň 11. apríla 2018 medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia s príspevkami, ktoré sa témou výskumne zaoberajú.

Každý si príde na svoje. Tešíme sa na vás!
POZVANÉ PREDNÁŠKY KONFERENCIE

Výzvy a prognózy vývoja trhu práce na Slovensku
prof., PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Value orientations: A largly neglected ‘soft skill’ of employees
prof. Dr. Walter Renner, Ph.D.

téma bude upresnená
prof., PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Kompetencie absolventov pre štátnu službu
doc., PhDr. Eva Letovancová, PhD.

Aké kompetence má chtít zaměstnavatel po absolventech VŠ
doc. PhDr. Martin Vaculík, PhD.

Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov v Českej republike
PhDr. Štefan Medzihorský

Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov
doc., Mgr. Elena Lisá, PhD., PhDr. Katarína Hennelová, PhD., Mgr. Denisa Newman, PhD.

Existujú výzvy pre mladých ľudí na Slovensku?
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE
prof., PhDr. Iveta Radičová, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava
prof. Dr. Walter Renner, Ph.D. - University of Innsbruck, Rakúsko
Prof., PhDr. Eva Sollárová, CSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Prof. em. Dr. Norbert Thom Prof. h.c. Dr. h.c. mult. – University of Bern, Švajčiarsko
doc., PhDr. Eva Letovancová, PhD. – Úrad vlády, Slovensko
doc., PhDr. Martin Vaculík, PhD. – Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
doc., Mgr. Elena Lisá, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA – Paneurópska vysoká škola, Bratislava
PhDr. Mojmír Kališ, PhD. – Asociácia psychológov práce a organizácie Slovenska
PhDr. Štefan Medzihorský – Vysoká škola aplikovanej psychológie, Terezín, Česká republika
Mgr. Denisa Newman, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Organizačný výbor konferencie:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
Alena Múčková

Organizátori konferencie

Fakulta psychológie,
Paneurópskej vysokej školy

Vysoká škola aplikované psychologie,
Terezín, Česká republika

Asociácia psychológov práce
a organizácie Slovenska

Konferenčný poplatok: 50 eur
Platba na mieste: 60 EUR.
Konferenčný poplatok treba uhradiť do 31.3.2018 na číslo účtu:

Pre platbu zo SR:
IBAN: SK 8311000000002628117107
VS: 11042018

Pre platbu zo zahraničia:
IBAN: SK 8311000000002628117107
BIC(SWIFT): TATRSKBX
Názov a adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Názov a adresa prijímateľa: Paneurópska vysoká škola v Bratislave,
Tomášikova 20, 821 02 BratislavaDo správy pre prijímateľa uveďte meno resp. mená,
za koho je konferenčný poplatok hradený

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

TYP ÚČASTNÍKA